Intermediair Facebook actie 2013

I. Algemeen

  1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Intermediair Facebook 2013 actie van VNU Vacature Media B.V. (verder te noemen: “VNU”). Deze actie (verder te noemen Actie) loopt tot en met 30 januari 2013. Ter promotie van onze website kunnen gebruikers die de Intermediair Facebook pagina liken een Fokke en Sukke scheurkalender winnen.
  2. Deelname aan deze actie is alleen mogelijk door de Intermediair Facebookpagina te 'liken'.
  3. Meedoen is mogelijk van 27 december 2012 tot en met 13 januari 2013.
  4. Op deze Actie is het algemene privacy en cookie beleid van Intermediair van toepassing. Het privacy en cookie beleid kan worden geraadpleegd via: http://www.intermediair.nl/service/privacy-en-cookie-policy/
  5. VNU behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op www.facebook.com/intermediair worden geplaatst, voorzien van een datum.
  6. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt VNU zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
  7. VNU en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.
 

II. Slotbepalingen

  1. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan VNU.
  2. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen over de Actie kunt u terecht op http://www.intermediair.nl/service/contact-colofon/
  3. Op de Actie en deze voorwaarden en daarmee verband houdende (rechts)handelingen is het Nederlandse recht van toepassing.


Aldus opgemaakt te Amsterdam, 26 december 2012
 

Retour à la liste