Junior Schadebeheerder BOAR

Région
Brussels, Auderghem
Salaire
Negotiable
Publication
jeudi 24 août 2017
Date limite
dimanche 24 septembre 2017
Réf
555347/001
Contact
Ferdaous Lahrichi
Niveau d'expérience
0 à 2 ans d'expérience
Type de contrat
CDI
Temps de travail
Temps plein
 • Schadebeheer
 • BOAR : Brand, Auto & Familiaal
 • Brussel
 • Permanent
 • Bachelor richting Rechtspratijk of Verzekering/Finance
 • Klant portfolio in Vlanderen

Bedrijfsomschrijving

Onze klant is een verzekeraar die is gespecialiseerd in BOAR products.

Omschrijving

Beheersactiviteiten
· Bij het openen van het schadedossier informatie verzamelen over de dekking, de aansprakelijkhe(i)d(en)
en de oorzakelijke omstandigheden van het schadegeval, de schadeaangifte analyseren, het
schadegeval wel of niet aanvaarden, desgevallend een expert aanstellen om het dossier te behandelen,
rekening houdend met de reikwijdte van de waarborgen van de polis, en gepaste provisies voorzien
volgens de geldende regels.
· Zich uitspreken, indien mogelijk direct, over de vergoeding van de betrokken partij, rekening houdend
met de algemene en bijzondere voorwaarden, de beoordeling, de conventies, de inspectie- en
expertiserapporten en de instructies van het management met betrekking tot de termijnen, om de
betrokken partijen een goede dienstverlening te verschaffen.
· Overgaan tot de vergoeding van de betrokken partij om het dossier snel en effectief af te sluiten, de
honoraria van de externe interveniënten te betalen volgens de afspraken, de geldende (sociale,
fiscale...) reglementen en de conventies tussen de verzekeringsmaatschappijen.
· Het beheer optimaliseren om de afhandeling te versnellen; de follow-up van het schadegeval
verzekeren om het af te sluiten, rekening houdend met de door het management, de wet en de
conventies bepaalde termijnen.
· De communicatie met alle (interne en externe) betrokken partijen coördineren om een efficiënte
uitwisseling van informatie over een gegeven schadedossier te verzekeren.
· De beheerstools (telefoon, informatica) gebruiken en inzetten voor de uitvoering van de opdrachten.


Activiteiten voor de functionele organisatie van de dienst
· De gestandaardiseerde behandeling verzekeren van een of meer gegevensbestanden met betrekking
tot de activiteiten van de dienst (RDR-vergoeding, automatische betalingen aan CARGLASS enz.)
· De statistische follow-up van de activiteiten verzekeren.
· Het goede verloop verzekeren van een of meer gestandaardiseerde beheersprocedures die bepaald zijn
in het kader van akkoorden of conventies (erkende garages, experts enz.)
· Actief bijdragen tot de continuïteit van de activiteiten indien een of meer collega's afwezig zijn
(vakantie, opleiding, beheersactiviteiten, ziekte enz.)

Profiel van kandidaat

 • Bachelor in Recht of Finance/Verzekering
 • Perfect kennis van het Nederland en Frans
 • Eerst ervaring als schadebeheerder is een plus
 • Kennis van reglementatie is ook een pluspunt : RDR; MiFId, Assuralia, enz...

Aanbod

 • permanent contract

Emplois similaires

Emplois similaires