PROJECT MANAGER

Functieomschrijving:

Om de continuïteit van onze projecten te verzekeren en ter versterking van ons huidig projectteam zoeken wij een projectmanager.
Hij/zij zal ingezet worden in het kader van diverse elektro-mechanische projecten voor de Vlaamse Overheid.

Zijn actiedomein strekt zich uit over de sectoren waterwegen, wegen en wegtunnels, Smart-city en E-mobility.

Hij brengt de zaken tot een goed einde vanaf het moment vanaf de offertefase tot aan het einde van de contractuele verplichtingen, op technisch, commercieel, contractueel en financieel vlak door ernaar te streven de situatie van SPIE Belgium te verbeteren in de zaken die hem toevertrouwd zijn.

• Hij zorgt voor de relationele follow-up van de verworven klanten in samenwerking met de Business Development Manager.

• Hij is verantwoordelijk voor de offertes die hij voorbereidt en uitwerkt bij klanten door de prijsaanvragen te bestuderen en te berekenen samen met de Tendering manager en zijn hïërarchie.

• Hij is verantwoordelijk voor het lanceren van project en meer in het bijzonder van de voorbereiding en organisatie van de werkterreinen door de noodzakelijke materiële middelen te definiëren in samenwerking met de Site Manager en zijn Project engineer(s).

• Hij stelt samen met de Site Manager de uitvoeringsploegen samen.

• Hij coördineert de ploeg voor studie en uitvoering en vergewist zich van een goede communicatie tussen het studiebureel en werf tijdens elke fase van de zaak (voorbereiding van de werf, aanvang, uitvoering, oplevering en werfsomheining). Hiertoe zet hij zich persoonlijk in door daadwerkelijk op de werf aanwezig te zijn.

• Hij stelt het plan voor veiligheid en gezondheid op met steun van de Site Manager en van de Safety Officer en zorgt ervoor dat de veiligheidsnormen op zijn werf toegepast worden door middel van periodieke inspectie rondgangen.

• Hij volgt het beheer van de zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, ondermeer door een maandelijkse financiële rapportage en brengt regelmatig verslag uit aan zijn hiërarchie.

• Hij stelt eventueel, specifiek voor de zaken, de plannen inzake kwaliteitsgarantie op en volgt deze samen met de Site manager daadwerkelijk op.

• Hij staat in voor de behoeftebevrediging van de klant in het kader van de zaken die hem zijn toevertrouwd of van de klanten die hij volgt.

• In het kader van het commercieel gidsen van zijn klanten moet hij iedere harmonieuze ontwikkeling van andere activiteiten van SPIE Belgium steunen.


Gewenste profiel:

• U bent Ingenieur (master) in Elektromechanica, Elektriciteit of Automatisatie
• U bent Nederlands en beschikt over een goede kennis van het Frans en Engels
• U hebt een uitstekende informatica kennis (Word/Excel/Outlook)


We offer:

SPIE biedt u:

  • Een aantrekkelijke functie in een toonaangevend en stabiel bedrijf
  • Aantrekkelijke salarisvoorwaarden aangevuld met extra legale voordelen
  • Reële ontwikkelingsmogelijkheden door een opleidingsbeleid op maat dat u toelaat een solide loopbaan uit te bouwen en te evolueren binnen het bedrijf in verschillende functies in lijn met uw interesses en competenties
  • Een aangename werkomgeving Onze ambitie? 
  • Je nieuwe ervaringen laten beleven.
  • Je vaardigheden ontplooien bij een internationale groep, multi-specialist en speler in de groene economie.
  • Je continu begeleiden in je geografische of professionele evolutie.
  • De ontwikkeling van je competenties verzekeren.
  • Je verwelkomen in een bedrijf waar diversiteit als een wezenlijke groeifactor wordt beschouwd. Wil je onze ambitie delen? Solliciteer dan online !

Emplois similaires

Emplois similaires