Collaborateur marchés publics (H/F)

Actiris recherche pour sa direction « Learning & Development »

Un collaborateur marchés publics (H/F)

Actiris investit chaque jour dans ses collaborateurs. Nous voulons que nos membres du personnel accompagnent chaque chercheur d’emploi à Bruxelles aussi qualitativement et professionnellement que possible dans la recherche d’un nouvel emploi.  C’est pourquoi nous formons chaque collaborateur intensivement et de manière ciblée.

Nous offrons un large éventail de formations internes et de coaching.

Vu que nous collaborons avec des prestataires de services externes, nous devons évidemment respecter la législation sur les marchés publics. 

Etes-vous celui qui peut nous soutenir et sur qui nous pouvons compter pour réaliser rapidement et correctement nos procédures d’adjudication ?  Voulez-vous collaborer étroitement avec nos conseillers en formation ? Et possédez-vous déjà 2 ans d’expérience en matière d’application de la législation sur les marchés publics (de préférence dans un contexte lié aux RH) ?

Nous vous offrons un job plein de défis dans lequel vous pouvez vous éclater et développer réellement votre carrière ! Nos conditions de travail sont conformes au marché (outre un beau salaire, vous avez par exemple droit à 35 jours de vacances).  Chez Actiris, vous pouvez par ailleurs suivre 16 jours de formation par an ! Sur ces 16 jours, consacrez-en 5 à votre deuxième langue nationale !

Notre équipe est jeune, dynamique et très motivée !

Intéressé(e) ?

Envoyez au plus tard le 8/02/2019 votre lettre de motivation et votre CV via le bouton POSTULER

_________________________________

Actiris zoekt voor haar directie “Learning & Development”

Een medewerker overheidsopdrachten (M/V)

Actiris investeert elke dag opnieuw in haar medewerkers.  Wij willen dat onze personeelsleden elke werkzoekende in Brussel zo kwalitatief en professioneel mogelijk begeleiden in hun zoektocht naar een nieuwe job.  Daarom leiden wij elke medewerker intensief en gericht op.

Wij bieden een brede waaier aan interne opleidingen en coaching aan.

Omdat we hiervoor samenwerken met externe dienstverleners moeten we uiteraard de wetgeving overheidsopdrachten respecteren. 

Ben jij degene die ons hierbij kan ondersteunen en op wie we kunnen rekenen om onze aanbestedingsprocedures snel en correct af te werken? Wil jij hiervoor nauw samenwerken met onze opleidingsconsulenten? En heb je al twee jaar ervaring in het toepassen van de wetgeving overheidsopdrachten (bij voorkeur in een HR-gerelateerde context)?

Wij bieden jou een uitdagende job waarin je jezelf kan uitleven én je loopbaan echt kan uitbouwen! Onze arbeidsvoorwaarden zijn  marktconform (naast een heel mooi salaris heb je recht op 35 dagen vakantie bv).  Bij Actiris kan je overigens zelf 16 dagen per jaar allerhande opleidingen volgen! Van deze 16 dagen spendeer je er 5 aan jouw tweede landstaal!

Ons team is jong, dynamisch en heel gemotiveerd!

Interesse: Stuur dan tegen uiterlijk 08/02/2019 een mailtje met je motivatie en cv naar link POSTULER

Emplois similaires

Emplois similaires