Attaché financieel inspecteur

Région
1040, Etterbeek
Publication
mardi 19 mars 2019
Date limite
jeudi 4 avril 2019
Réf
Attaché financieel inspecteur
Niveau d'expérience
0 à 2 ans d'expérience
Type de contrat
CDI
Temps de travail
Temps plein
Langue(s) souhaitée(s)
Français, Néerlandais

Doelstellingen

Ontwikkelen, uitbouwen en uitvoeren van financiële controles binnen de voorzieningen en instellingen en fungeren als contactpersonen voor deze te controleren instellingen.

De wetgevingen en reglementeringen in het kader van deze financiële controles opvolgen en uitvoeren.

Bestaande gegevens verzamelen en deelnemen aan vergaderingen met het oog op de verstrekking van adviezen over de uitvoering of aanpassing van de controle.

De beleidsmakers informeren en adviseren. In de mate dat de opdracht ook voor Iriscare verricht wordt, ertoe bijdragen dat de afspraken met Iriscare worden nagekomen.

Inlichtingen verstrekken aan personen die informatie wensen over financiële controles.

Bijstaan van de Directeur Controle of andere leden van het management, wanneer nodig.

Taken

 Als controleur

 • Het uitvoeren van en toezien op de uitvoering van financiële controles voor voorzieningen en instellingen, onder meer op basis van analyse, studie, controle van jaarrekeningen, begrotingen, financiële en boekhoudkundige staten, ten einde:
  • Het uitvoeren van controles en inspecties met het oog op het opsporen van eventuele inbreuken op de wet- en regelgeving.
  • Het eventueel ter plaatse opvragen van de nodige bijkomende schriftelijke of mondelinge informatie, relevant voor de controleopdracht, of er de nodige vaststellingen doen
  • Het opstellen en evalueren van controleverslagen en rapporteringen
 • Klachten behandelen en er de nodigen opvolging aan geven
 • Desgevallend als beëdigd inspecteur/sociaal inspecteur optreden, de nodige vaststellingen doen en erover rapporteren aan de bevoegde instanties (m.i.v. politionele en gerechtelijke overheden), conform de afspraken en instructies.

 Als beheerder

 • Het op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen en verzamelen van informatie omtrent de ontwikkeling en organisatie van financiële controles door;
  • Raadplegen van de relevante wetgeving.
  • Deel te nemen aan overleg tussen de verschillende interne en externe partners en de dienst financiële controle.
  • Relevante informatie te verzamelen, te rangschikken en te beheren
  • Het geven van advies en organiseren van overleg omtrent de rapportering en classificering van de dossiers en controlerapporten.
 • Het fungeren als contactpersoon voor de voorzieningen en instellingen.

Als intern adviseur

 • Het management en andere betrokken personen adviseren op het gebied waarvoor zij bevoegd zijn, zodat zij op basis van goed advies beslissingen kunnen nemen door:
  • Opvolging van de wijzigingen in de relevante wetgeving voor de financiële controles van kinderbijslagfondsen en erkende instellingen.
  • Concreet advies te verlenen aan het management met name in zijn of haar deskundigheid als financieel expert.
  • Interne of externe vragen te beantwoorden.
 • Het ondersteunen in de verder optimalisatie en standaardisatie van de controlerapporten en processen binnen de dienst administratieve controle.
 • Het ondersteunen en begeleiden van voorzieningen en instellingen met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, prestaties of zorgverstrekking.
 • Bijstaan van de vergunning beherende dienst m.b.t. individuele dossier en m.n. tijdens het besluitvormingsproces.

 Als vertegenwoordiger

 • Het contact met de Leden van het Verenigd College onderhouden, binnen zijn of haar bevoegdheid en in permanent contact met zijn of haar hiërarchie.
 • Deelnemen aan of vertegenwoordigd zijn op vergaderingen binnen zijn of haar bevoegdheidsdomein, in het bijzonder met de Diensten van het Verenigd College, met de federale of gefedereerde overheden of in commissies of plenaire vergaderingen van de algemene vergadering.
 • Zijn of haar dienst, haar management, de Diensten van het Verenigd College of hoge functionarissen vertegenwoordigen in interne en/of externe organen om het standpunt van de organisatie te verduidelijken en te verdedigen door:
  • Deel te nemen aan interne coördinatievergaderingen.
  • Deel te nemen aan externe vergaderingen om het standpunt van de organisatie te verduidelijken.
  • Deel te nemen aan seminaries, congressen, etc.
  • Het vervullen van de rol van contactpersoon voor verschillende formele en informele netwerken.

Competenties

Diplomavereisten

Diploma hoger onderwijs.

Kennisvereisten/achtergrond

 • Beschikken over een kennis omtrent financiële controles en analyses
 • Tweetaligheid is een pluspunt
 • Affiniteit met of ervaring in kinderbijslag en erkende instellingen voor persoonsgebonden aangelegenheden, is een pluspunt.

Kandidatuurstelling:​

 Stuur uw C.V. en uw motivatiebrief via e-mail naar de dienst voor personeelsbeleid van de GGC: via button POSTULER vóór 21/04/2019.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Dienst voor Personeelsbeleid: de heer Benoît Gillis, 02/552.01.08, of de heer Piset Nuon Neava, 02 552 01 37.

Emplois similaires

Emplois similaires