Verantwoordelijke van de cel Onderhoud & Instandhouding

Wij zoeken : Brussel - verantwoordelijke van onderhoud en instandhouding – master - min 5 jaar ervaring - team beheer - NL/FR.

Comensia CVBA (www.comensia.be) is een openbare vastgoedmaatschappij (OVM) die haar activiteiten uitoefent onder het toezicht van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM). Comensia is georganiseerd in de vorm van een huurderscoöperatieve en beheert een patrimonium van meer dan 3251 sociale woningen (individuele woningen en appartementsgebouwen) verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De 117 medewerkers (bedienden en arbeiders) - werkzaam op de sites of op de maatschappelijke zetel - zijn belast met het beheer, het onderhoud, de renovatie en de uitbreiding van het vastgoedpark, alsook met de sociale begeleiding van de huurders.

Om de dienst Patrimonium te versterken, is Comensia op zoek naar een (m/v) :

Verantwoordelijke van de cel Onderhoud & Instandhouding

Functie

De onderhoudsverantwoordelijke rapporteert direct aan de directie van de afdeling Patrimonium.

 • Hij is belast met de supervisie van de organisatie en coördinatie van de cel Onderhoud die samengesteld is uit de Helpdesk, de siteverantwoordelijken en de Technische regie.
 • Hij neemt deel aan de reflectie, de uitstippeling en de implementatie van een strategische beleidslijn voor het onderhoud van het patrimonium.

Uw opdrachten

In samenwerking met uw collega's bent u belast met de follow-up van de aanvragen voor technische interventie, met de inachtneming van de termijnen en met de doeltreffende organisatie van het werk. Dat wil zeggen dat u:

 • de goede samenwerking coördineert tussen de Helpdesk, de siteverantwoordelijken en de verantwoordelijke van de dienst Werken die een team beheert van een dertigtal arbeiders,
 • deelneemt aan de opstelling van de begroting en van de kostenramingen verbonden aan het onderhoud voor een geraamd bedrag van € 3.000.000,00/jaar,
 • toezicht houdt op de technische interventies van de cel,
 • indicatoren bepaalt om de termijnen te volgen van de technische interventies en erop toe te zien dat die aanvaardbaar en coherent zijn,
 • de onderhoudsfiches goedkeurt van de gebouwen en toezicht houdt op hun toepassing,
 • verantwoordelijk bent voor de uitvoering en de bijwerking van het onderhoudsplan zoals bepaald in de beheersovereenkomst met de BGHM,
 • zorgt voor de goede samenwerking tussen de cel Onderhoud en de verschillende diensten van Comensia met de mogelijkheid van occasionele vergaderingen ’s avonds,
 • belast bent met de follow-up van 10 medewerkers en hun evaluatie in samenwerking met de directie van de afdeling Patrimonium,
 • optimaliseert de activiteiten van uw cel door prioriteiten te stellen en door duidelijke resultaatdoelstellingen te bepalen, in overeenstemming met de waarden van het bedrijfscharter,met inachtneming van de bij Comensia toepasselijke kwaliteitsnormen en in een streven een professioneel imago van de cel Onderhoud te weerspiegelen,
 • Treedt op als schakel tussen de medewerkers van uw cel en de andere medewerkers en de huurders, hierbij altijd rekening houdend met ieders behoeften.

Profil     

 • U bent houder van een master industrieel ingenieur, van een master architectuur of van een gelijkaardige diploma bouw of technisch instandhouding georienteerd.
 • U beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in het betrokken vakgebied, of equivalente ervaring.
 • U hebt een beproefde ervaring in teammanagement.
 • Uw observatie- en analytisch vermogen en uw algemene visie stellen u in staat om degelijke diagnosen te stellen en aangepaste betrouwbare oplossingen voor te stellen.
 • U onderscheidt en beheert prioriteiten met kennis van zaken en u reageert snel en doeltreffend op onverwachte omstandigheden en noodsituaties.
 • U gaat methodisch en vooruitziend te werk, u anticipeert en past een langetermijnvisie toe.
 • U munt uit in de coördinatie en het beheer van acties die op verschillende plaatsen moeten worden uitgevoerd.
 • U bent klantgericht en vlot in de omgang. U bent empathisch en u luistert naar de anderen. U geeft blijk van een groot aanpassingsvermogen in verschillende omstandigheden en met personen op het werkterrein.
 • U voelt zich thuis in een dynamische omgeving en u wilt bijdragen tot een positieve verandering.
 • U hebt een goede kennis van de regelgeving inzake overheidsopdrachten.
 • Kennis van Microsoft Office (Access, Excel, Word en Outlook).
 • U hebt een rijbewijs B.
 • Tweetaligheid NL/FR is beslist een troef.

Aanbod

 • De kans om een team te leiden van 10 directe medewerkers belast met het onderhoud en de instandhouding van een patrimonium van gediversifieerde sociale woningen in een onderneming in ontwikkeling en in uitbreiding.
 • Een permanente opleiding inzake overheidsopdrachten, duurzaam bouwen, onderhoud en bouwpathologieën.
 • Werkzekerheid in een goed werkklimaat.
 • Loon volgens de loonschalen in de publieke sector in overeenstemming met uw competenties.
 • Aantrekkelijke extralegale voordelen (maaltijdcheques, 13e maand, groepsverzekering en hospitalisatie, vervoerskosten, ecocheques).

Ref. 654-001 (2019)

Uw sollicitatie zal snel en vertrouwelijk worden behandeld.

Emplois similaires

Emplois similaires