Offre d'emploi : Projectverantwoordelijke Communicatie & Verhuur – Sociale woningen NL/FR

Wij zijn op zoek naar : projectverantwoordelijke communicatie en verhuur van sociale woningen – master in communicatie of social engineering – ervaring met communicatieprojecten – niet-commerciële sector – tweetalig Nederlands/Frans – Brussel (Evere) – contract van onbepaalde duur.

Everecity is het resultaat van de fusie van de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM's) Germinal en Ieder Zijn Huis van de Brusselse gemeente Evere. De maatschappij is sinds 1 januari 2015 actief onder deze naam. Ze beheert 1900 sociale woningen op het grondgebied van Evere en stelt ongeveer 70 mensen tewerk (bedienden, arbeiders en conciërges). De onderneming bestaat uit vijf afdelingen (verhuur, onderhoud, ondersteuning, strategie en financiën), die dag na dag instaan voor het beheer van de woningen en de huurders.

Als bedrijf in volle ontwikkeling wil Everecity in de komende twee jaar zijn capaciteit uitbreiden met ongeveer driehonderd wooneenheden, waarna er ook andere bouwprojecten kunnen worden opgestart.

In het kader van deze groei wenst onze klant over te gaan tot de aanwerving van een (m/v):

Projectverantwoordelijke Communicatie & Verhuur – Sociale woningen NL/FR

Functie

Binnen de afdeling Verhuur (ong. vijftien personen) werkt u rechtstreeks samen met de directeur en hebt u twee belangrijke opdrachten.

Uw eerste taak is communicatieprojecten en projecten voor individuele en collectieve sociale begeleiding uitwerken om vanaf 2022 de verhuur van driehonderd nieuwe woningen ('woonwijken') voor te bereiden en in goede banen te leiden. U ziet er ook op toe dat de nieuwe bewoners goed in hun wijk worden geïntegreerd. Deze taak voert u uit samen met de teams voor sociaal werk en ad-hocverhuurteams. U krijgt de mogelijkheid om u op dit grote project voor te bereiden door zeer actief deel te nemen aan de verhuur van dertig gerenoveerde woningen in de tweede helft van 2021.

Uw tweede belangrijke opdracht is een plan voor de interne en de externe communicatie opstellen en uitvoeren. De bedoeling is om alle nieuwe communicatiekanalen in te passen in het huidige communicatiebeleid en alles op elkaar af te stemmen (op grafisch en inhoudelijk vlak). Bovendien moet de communicatie aangepast zijn aan de doelgroep. Deze functie voert u uit in samenwerking met de partners op het terrein en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

Uw voornaamste verantwoordelijkheden zijn als volgt:

Voor het verhuren van woonwijken:

 • de nieuwe woningen verhuren volgens een vastgelegde planning, en het liefst zo snel mogelijk;
 • nagaan welke middelen nodig zijn om de woningen te verhuren en een voorlopige planning opstellen op basis van de gedefinieerde prioriteiten en termijnen;
 • een ad-hocteam begeleiden voor het operationele deel (in projectmodus);
 • de belangrijkste punten in het proces identificeren om de verhuur aan en de betrekking door de nieuwe bewoners volgens de vastgelegde planning te laten verlopen en waken over de operationele deadlines;
 • oplossingen voorstellen om flessenhalzen in het proces weg te werken;
 • communicatiemiddelen uitwerken (digitaal, schriftelijk, direct contact) om de integratie van de nieuwe bewoners in hun wijk vlot te laten verlopen;
 • samenwerken met de cel Sociale ontwikkeling, collectieve as, om specifieke activiteiten voor deze harmonieuze integratie op poten te zetten.

Voor de communicatie:

 • een plan voor de interne en de externe communicatie opstellen dat samenhangend is qua inhoud en uitstraling. Het communicatieplan is aangepast aan de doelgroep, past bij de bedrijfscultuur en maakt ook gebruik van de bestaande communicatiekanalen;
 • digitale communicatieoplossingen voorstellen om het gebruik van nieuwe technologieën en media te optimaliseren;
 • het plan voor de externe communicatie uitvoeren in samenwerking met de hoofdredacteur en de redactie van Blablacity;
 • de sociale netwerken beheren en reacties snel beantwoorden;
 • de huidige blog helpen uit te bouwen tot een echt intranet;
 • meet- en evaluatiemiddelen voor de digitale communicatieacties uitwerken en indien nodig oplossingen voor problemen voorstellen.

Voor beide opdrachten:

 • U overlegt dagelijks met uw team en met de andere afdelingen en cellen. Bovendien brengt u naar behoren verslag uit en geeft u voldoende informatie door.
 • Na een theoretische opleidingsperiode waarin u de tools en reglementaire bepalingen leert kennen, krijgt u een aantal woningen toevertrouwd die u van a tot z verhuurt. Zo leert u ook de operationele kant van het verhuren en kunt u later het team ad hoc opleiden en begeleiden (in projectmodus).

Profiel

 • U beschikt over een masterdiploma in Communicatie, Journalistiek of Social Engineering & Actie, of elk ander diploma van dit niveau in een richting die verband houdt met de functie.
 • U hebt minimaal vijf jaar ervaring met het beheren en coördineren van grote projecten, idealiter in de niet-commerciële sector en indien mogelijk in de sociale sector.
 • In het kader van deze projecten hebt u bewezen dat u de digitale en papieren communicatiemiddelen tot in de puntjes beheerst en dat u documenten kunt afstemmen op een doelgroep (uitstekende schrijfvaardigheid).
 • U bent tweetalig Nederlands/frans, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Ervaring in de publieke sector is een pluspunt.
 • Juridische kennis is een pluspunt voor deze functie (specifieke regelgeving voor sociale huisvesting), net als ervaring op het vlak van interactie met kwetsbare doelgroepen.
 • U geeft blijk van leiderschap en doelgerichtheid, en u kunt anderen motiveren (in projectmodus), conflicten ontmijnen, beslissingen nemen en problemen oplossen.
 • U slaagt er uitstekend in de uit te voeren taken te organiseren en te plannen.
 • U bent klantgericht en hebt een goed gevoel voor contact en netwerken.
 • U geeft blijk van ethiek en integriteit.

Aanbod

 • U wordt aangeworven met een contract voor onbepaalde duur.
 • U krijgt een gevarieerde functie met meerdere verantwoordelijkheden.
 • U krijgt de kans om nieuwe projecten te starten.
 • Uw takenpakket binnen het bedrijf combineert ambitieuze doelstellingen met een sociale rol.
 • U krijgt de mogelijkheid om intern door te groeien.
 • Uw vergoeding past bij uw prestaties en wordt aangevuld met extralegale voordelen.

Uw kandidatuur wordt snel en vertrouwelijk behandeld. habeas beheert deze opdracht exclusief.

Emplois similaires

Emplois similaires