Offre d'emploi : Environment Manager – NL/FR

Met meer dan 9.800 medewerkers is de MIVB (Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer) één van de grootste werkgevers van Brussel en speelt een cruciale rol in de mobiliteit van de hoofdstad.
De modernisering van de metro, de uitbreiding van het tramnet of de bouw van nieuwe stelplaatsen zijn maar een paar voorbeelden van de boeiende projecten waarvoor de MIVB op zoek is naar enthousiaste medewerkers. Een gevarieerde carrière, een continue vorming, boeiende en unieke projecten, werkstabiliteit en een verrijkende diversiteit, dat is wat de MIVB kan bieden aan al wie nieuwsgierig genoeg is om haar 300 unieke beroepen te komen ontdekken.

Voor de MIVB zijn me op zoek naar een (m/v) :

Environment Manager – NL/FR

Functie

Je werkt bij de divisie Transport Systems in het departement Quality, Security & Environment MIVB. Je rapporteert aan de Manager van QSE TS & Business Support Infra.

De hoofdopdracht van het departement bestaat erin het milieubeleid van de MIVB te sturen, te coördineren en uit te voeren voor alle activiteiten : gebouwen (een 20-tal sites), bus-, tram- en metronetwerken, IT infrastructuren… Je stuurt een cel par 8 medewerkers met betrekking tot alle milieuthema’s : mobiliteit, energie, waterverbruik, afvalbeheer, afvalwaterzuivering, vervuild bodembeheer, ecobouw, inkoopbeleid, geluid en trillingen, biodiversiteit…

Je verantwoordelijkheden zijn de volgende:

 • Je bent de kracht van het voorstel om de richting in te slaan voor de milieustrategie rekening houdend met de verwachtingen en eisen van de verschillende stakeholders (reizigers, bewoners, MIVB-medewerkers, overheid...).
 • Je ontwikkelt en implementeert de koolstofstrategie
 • Je stuurt en ontwikkelt het Milieumanagementsysteem van de MIVB: directiebeoordeling, audits, KPI’s, voortdurende verbetering…
 • Je begeleidt en coördineert certificeringsprocedures van de MMS.
 • Je coördineert en implementeert communicatie zowel intern (bewustwording en acties) als extern;
 • Je ziet erop toe dat alle activiteiten van de MIVB wettelijk in orde zijn: behandeling milieuvergunningen, opvolging reglementering en naleving wettelijke verplichtingen.
 • Je garandeert de handhaving en de voortdurende verbetering van de 5S-aanpak bij de MIVB.
 • Je coördineert, verenigt en ontwikkelt de medewerkers van de cel.
 • Je rapporteert regelmatig over de activiteiten van je afdeling.

Profiel  

 • Je hebt een masterdiploma en een geslaagde ervaring van ten minste 10 jaar op het vlak van ontwikkeling en implementatie van milieubeheerssystemen.
 • Je hebt technische ervaring/deskundigheid in het rationeel gebruik van energie.
 • Je hebt een goede kennis van de uitdagingen en de wetgeving met betrekking tot de industriële milieuaspecten.
 • Je hebt een feeling en motivatie voor milieubeheer.
 • Je hebt vaardigheden op het vlak van teammanagement en projectbeheer en –opvolging.
 • Je bent Franstalig en/of Nederlandstalig en hebt een goede kennis van de tweede landstaal.
 • Je staat o.a. bekend om je strategische visie, klantgerichtheid, informatie-integratievermogen, beslissingsvermogen, communicatieve vaardigheden en flexibiliteit.

Offerte

 • Een bekende werkgever met een echte nadruk op milieukwesties.
 • Een functie die strategie, operationele verantwoordelijkheden en people management combineert.
 • Een competent team gemotiveerd door milieu-uitdagingen.
 • De mogelijkheid voor veel contacten.
 • Een voltijds onbepaald contract en een compensatiepakket in lijn met je vaardigheden.

Uw kandidatuur wordt snel en vertrouwelijk behandeld. habeas beheert deze opdracht exclusief.

Emplois similaires

Emplois similaires