Offre d'emploi : Interne projectverantwoordelijke NL/FR

Vacature: interne projectverantwoordelijke – ervaring met projectbeheer – interne communicatie en digitale projecten – non-profitsector – tweetalig Nederlands/Frans – Brussel (Evere) – contract van onbepaalde duur

Everecity is het resultaat van de fusie tussen de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM's) Germinal en Ieder Zijn Huis van de Brusselse gemeente Evere.  De maatschappij is sinds 1 januari 2015 actief onder deze naam.  Ze beheert 1900 sociale woningen op het grondgebied van Evere en stelt ongeveer 70 mensen tewerk (bedienden, arbeiders en conciërges). De onderneming bestaat uit vijf afdelingen (verhuur, onderhoud, ondersteuning, strategie en financiën), die dag na dag instaan voor het beheer van de woningen en de huurders.

Als bedrijf in volle ontwikkeling wil Everecity in de komende twee jaar zijn capaciteit uitbreiden met ongeveer driehonderd wooneenheden, waarna er ook andere bouwprojecten kunnen worden opgestart.

In het kader van deze groei wenst onze klant over te gaan tot de aanwerving van een (m/v):

Interne projectverantwoordelijke NL/FR

Functie

U gaat aan de slag in de afdeling Ondersteuning/HR (vier personen) en werkt rechtstreeks samen met de afdelingsdirecteur. U leidt verschillende projecten in goede banen die het interne beheer ten goede komen.

Zodra u grondig met de huidige interne processen hebt kennisgemaakt, krijgt u een eerste project toegewezen: de digitalisatie van de onderneming. Een prioriteit is de digitalisatie van binnenkomende en uitgaande briefwisseling : de behoefte en de digitale tools (huidig of nodig) in kaart brengen, een grafisch charter invoeren en templates opstellen voor alle documenten van de afdeling Ondersteuning. Dit project wordt vervolgens in de andere afdelingen toegepast, met enkele aanpassingen.

Daarna voert u een behoefteanalyse uit en ontwikkelt u op basis daarvan de tools voor interne communicatie: een nieuwsbrief, een extranet of andere tools. Daarbij zorgt u ervoor dat ze worden vormgegeven volgens het grafische charter en dat de redactionele inhoud de banden met het personeel helpt te versterken en iedereen op de hoogte houdt van de lopende projecten.

Nadien staat u in voor andere projecten ter verbetering en verduidelijking van de procedures. Die worden gedefinieerd door het Directiecomité aan de hand van de diagnoses die u opstelt in samenwerking met de afdelingsdirecteurs. In deze fase zijn de eerste behoeften bijvoorbeeld de digitalisatie van de archieven, de opvolging van geschillendossiers, de opvolging en digitalisatie van rapporten en beslissingen van beheerorganen, en de opvolging van woningbezoeksrapporten.

Om deze taken tot een goed einde te brengen, verwachten wij het volgende van u:

 • U brengt de behoeften in kaart, net als de middelen die nodig zijn om de projecten naar behoren te beheren.
 • U werkt een voorlopige planning uit op basis van de gedefinieerde prioriteiten en termijnen.
 • U zoekt naar digitale oplossingen en stelt ze voor.
 • U voert het grafische charter in.
 • U stelt een plan voor de interne communicatie op en voert het uit. Ook ontwikkelt u (digitale/schriftelijke) tools die op de behoeften afgestemd zijn.
 • U werkt hulpmiddelen uit om de verbeteringen mee te meten en beoordelen, en stelt indien nodig oplossingen voor problemen voor.
 • U overlegt dagelijks met uw team en met de andere afdelingen en cellen. Ook brengt u verslag uit en geeft u naar behoren informatie door.

Profiel

 • U beschikt over een masterdiploma (communicatie, journalistiek, social engineering ...) of equivalent.
 • U hebt minimaal vijf jaar ervaring met het beheren van digitale projecten, idealiter in de niet-commerciële sector en indien mogelijk in de sociale sector.
 • In het kader van die projecten hebt u bewezen dat u goed budgetten kunt plannen en opvolgen en dat u de digitale communicatiemiddelen tot in de puntjes beheerst.
 • U bent zeer goed in het opstellen van teksten.
 • IT-kennis is een pluspunt voor deze functie.
 • U bent tweetalig Nederlands/Frans, zowel mondeling als schriftelijk.
 • U slaagt er uitstekend in de taken te organiseren en te plannen.
 • U bent klantgericht en hebt een goed gevoel voor contact en netwerken.
 • U geeft blijk van ethiek en integriteit.

Aanbod

 • U wordt aangeworven met een contract voor onbepaalde duur.
 • Uw functie heeft een aanzienlijke impact op de hele organisatie.
 • U krijgt de kans om nieuwe projecten te starten.
 • Uw takenpakket binnen het bedrijf combineert ambitieuze doelstellingen met een sociale rol.
 • U krijgt de mogelijkheid om intern door te groeien.
 • Uw vergoeding past bij uw prestaties en wordt aangevuld met extralegale voordelen.

Ref. 373-004(2021)

Uw kandidatuur wordt snel en vertrouwelijk behandeld. Habeas beheert deze opdracht exclusief.