Offre d'emploi : Leefcoach

Région
heel Vlaanderen
Salaire
-Marktconform Salaris -Minumum bezetting van 6 maanden, kan telkens met 3 maanden verlengd worde...
Publication
jeudi 9 juin 2022
Date limite
jeudi 21 juillet 2022
Réf
22755
Fonction
Autre
Secteur
Autre
Niveau d'expérience
2 à 5 ans d'expérience
Type de contrat
Intérim
Temps de travail
Temps plein
Langue(s) souhaitée(s)
Néerlandais
Functieomschrijving

We vereisen leefcoaches met enerzijds een voldoende empathisch inlevingsvermogen die met de nodige flexibiliteit en proactiviteit alles in het werk willen zetten om de bewoners zo goed mogelijk te betrekken en te begeleiden. Anderzijds dient de leefcoach geëngageerd te werk te  gaan waarbij met de nodige zorgvuldigheid om een systematische basis vaste wekelijkse activiteiten met de bewoners georganiseerd worden, correcte administratie & informatiedoorstroom gewaarborgd wordt t.a.v. alle lokale partners:

Functie-eisen
 • De leefcoach staat actief in voor de ondersteuning van de coördinator alsook de maximale tenuitvoerlegging van tal van operationele taken:

  • Verzorgt de registratie van documenten, toewijzing kamer, badge, starterspakket, huishoudelijk reglement.
  • Ondersteunt het samenleven en heeft als taak de dagelijkse gang van zaken in de opvangstructuur op te volgen, te coördineren en uit te voeren. Zo houdt hij/zij een zicht op alle acties die bewoners dagelijks ondernemen (huishoudelijke taken, persoonlijke hygiëne, afspraken met dienstverleners, ontspanning, groepsactiviteiten, etc.).
  • Fungeert als eerste aanspreekpunt en mentor voor de bewoners. 
  • Zorgt ervoor dat afspraken en regels gekend zijn door de bewoners, volgt dit op en houdt controle en toezicht. 
  • Begeleidt bewoners in de regievoering over hun eigen leven. 
  • Communiceert en werkt nauw samen met de andere leefcoaches en de coördinator, zodat thema’s die leven in de groep door het hele team kunnen worden meegenomen in het traject. 

   Tot slot wordt gewaakt over het waarborgen van een evenwichtige dagstructuur met voldoende individuele en groepsacties rond lichamelijke, cognitieve en interactieve thema’s met bijzondere aandacht ‘leef hygiëne’ en ‘woonkwaliteit’. De leefcoaches bieden een hoge kwaliteit rond alle praktische aspecten van wonen (voeding, persoonlijke ruimte en comfort, samenleven, zorg, activiteiten, zingeving, vrije tijd, beleving...) en bouwen een evenwichtige dagstructuur met diverse acties uit.


Arbeidsvoorwaarden

-Marktconform Salaris 

-Minumum bezetting van 6 maanden, kan telkens met 3 maanden verlengd worden

-Maaltijdcheques €6 

-ADV dagen 

-Weekend en nachtpremies


Emplois similaires

Plus de recherches comme celle-ci

Emplois similaires