Offre d'emploi : EEN SECRETARIS-GENERAAL (M/V/X) GRAAD A 11

Région
Woluwe-Saint-Pierre
Publication
mardi 3 janvier 2023
Date limite
vendredi 17 février 2023
Type de contrat
CDI
Temps de travail
Temps plein

HET OCMW VAN SINT-PIETERS-WOLUWE WERFT AAN: EEN SECRETARIS-GENERAAL (M/V/X) GRAAD A 11

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is op zoek naar een dynamische medewerker met leidinggevende capaciteiten en een specifieke visie op kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers.

WERKGEVER

Als openbare instelling dichtbij de burgers verleent ons OCMW diensten aan de meest kwetsbare inwoners van de gemeente. U komt terecht in een organisatie die constructieve oplossingen tracht te bieden zodat alle inwoners een menswaardig leven kunnen leiden.

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIE

Ø u staat aan het hoofd van de administratie;

Ø u onderzoekt de dossiers;

Ø u bent de tussenpersoon tussen de politiek en de administratie;

Ø u geeft de impuls voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het strategisch en operationeel plan;

Ø u staat aan het hoofd van het personeel en leidt het directiecomité;

Ø u woont de vergaderingen bij van alle beslissingnemende organen van het OCMW;

Ø u ziet erop toe dat de wetgeving wordt nageleefd;

Ø u stelt het voorontwerp van begroting op;

Ø u bent verantwoordelijk voor de interne controle.

De volledige taken van de secretaris-generaal zijn gedefinieerd in artikel 45 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

CONTRACT

voltijds voor onbepaalde duur - De graad wordt toegekend via een mandaat van 8 jaar dat kan worden verlengd.

PROFIEL

Het OCMW is op zoek naar een dynamische medewerker met leidinggevende capaciteiten en een specifieke visie op kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers.

Voorwaarden voorzien in het administratief statuut van het OCMW-personeel:

Ø zijn burgerlijke en politieke rechten genieten;

Ø van onberispelijk gedrag zijn;

Ø voldaan hebben aan de verplichtingen van de wetten op de dienstplicht;

Ø lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie; Ø voldoen aan de verplichtingen van de taalwetten (www.selor.be);

Ø geslaagd zijn voor een wervingsexamen met een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Programma en andere inlichtingen over de functie kunnen worden aangevraagd op het volgende mailadres: ihoutain@woluwe1150.be).

Ø De kandidaat moet ook deelnemen aan een assessment dat geen eliminatieproef is. Het is een advies van een extern expert.;

DIPLOMANIVEAU

houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor aanwerving in betrekkingen van niveau A in de diensten van het Rijk, de Gemeenschappen en de Gewesten.

Deze diploma’s en getuigschriften moeten zijn uitgereikt door een Belgische universiteit, met inbegrip van de scholen die aan een universiteit verbonden zijn, of door een instelling die ermee gelijkgesteld is door de wet of het decreet of een examencommissie ingesteld door het Rijk of door een van de Gemeenschappen.

Ook de diploma’s en getuigschriften verkregen op basis van een buitenlandse regeling die krachtens internationale verdragen of overeenkomsten of in toepassing van de procedure tot toekenning van de gelijkstelling van buitenlandse diploma’s en getuigschriften, gelijkgesteld zijn aan één van de voormelde diploma’s of getuigschriften, worden aanvaard.

AANBOD

Geïndexeerd loon op 01.01.2023:

A11 zonder SELOR:

Minimaal brutojaarloon = 76.965,35 € (maandloon = 6.413,78 €)

Maximaal brutojaarloon = 113.399,29 € (maandloon = 9.449,94 €)

A11 met SELOR :

Minimaal brutojaarloon = 84.661,89 € (maandloon = 7.055,16 €)

Maximaal brutojaarloon = 124.739,22 € (maandloon = 10.394,94 €)

Extralegale voordelen:

Vakantiegeld, Eindejaarspremie, Taalpremie, Maaltijdcheques, Tweede pensioenpijler, Hospitalisatieverzekering, Overname van anciënniteit voor maximaal 18 jaar (privésector of zelfstandige) en van volledige anciënniteit in de overheidssector, MIVB-abonnement, Computer voor thuiswerk, Tussenkomst in de kosten van woon/werkverplaatsingen met het openbaar vervoer, de fiets (incl. andere rijwielen) of te voet, Gunstige vakantieregeling, Ruime opleidingsmogelijkheden, Flexibele werkuren, Een gevarieerde en boeiende functie in een dynamische en hartelijke omgeving.

SOLLICITEREN

De kandidaatstellingen en cv’s moeten vóór 31 januari 2023 worden verzonden naar "SOLLICITEREN".

Postulez à l’offre: EEN SECRETARIS-GENERAAL (M/V/X) GRAAD A 11

Vous avez déjà téléchargé un CV? Connectez-vous pour postuler instantanément

Postuler

Envoyer à partir de l'ordinateur

Ou importer depuis le Cloud

Votre CV doit être au format .doc, .pdf, .docx, .rtf, et ne pas dépasser 1Mo


4000 caractères restants

Autres communications marketing

Nous aimerions vous envoyer par e-mail des informations sur les postes disponibles et les services de www.references.be.

Tous les e-mails contiendront un lien dans le pied de page vous permettant de vous désabonner à tout moment


En postulant aux offres d’emploi sur www.references.be, vous acceptez nos conditions générales et notre politique de confidentialité.Emplois similaires

Emplois similaires